FEMINA IUS

FEMINA IUS подкрепя жените като им предоставя лесно достъпна информация за правата им и начина за упражняването им

Настоящият продукт стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Продуктът не отразява становището на финансиращата организация и БФЖ не носи отговорност за съдържанието му.