Вътрешно-организационен мениджмънт на конфликти

Успехът на всеки бизнес зависи от обективната оценка на действителността и отговорното вземане на единодушни решения. Неадекватното третиране на вътрешни конфликти между членовете на управителните органи е основна причина за разминаване с горните условия.

С оглед на това предизвикателство, екипът от специалисти на ИМЕУС е готов да Ви съдейства с поддръжката на корпоративната култура на бизнеса Ви и успешната съвместна работа на тези, от чиито решения зависи неговото оцеляване и развитие. Конкретно, нашите експерти могат да Ви помогнат с вътрешно-организационен мениджмънт по отношение корпоративни политики за разрешаване на спорове, фасилитиране на преговори между страните по спора и др.