Визия

Визията, която ни вдъхновява е да:

  • трансформираме предизвикателствата  на конфликта във възможности;
  • наложим извънсъдебните способи за решаване на спорове;
  • променяме общественото възприятие за ползите от медиацията;

Постигаме тази визия чрез:

  • създаване на ефективни механизми (вкл. онлайн инструменти) за препращане към медиация и АРС;
  • организиране на обучения, уъркшопи, кръгли маси, конференции;
  • персонализиран подход към определени целеви групи;
  • приобщаване на съмишленици;
  • публикуване на достъпни материали в различни формати и медии.