Първоначална оценка на конфликт

Интересувате се дали можем да Ви съдействаме в конкретна ситуация? Моля, попълнете нашия онлайн въпросник, достъпен тук.

С негова помощ екипът ни от специалисти ще изготви писмено становище относно потенциала за успешното разрешаване на конкретния проблем посредством медиация.