Екип

Млад екип от юристи, медиатори и обучители с международна експертиза, обединени от споделена визия и ценности, съвместни успехи и стремеж към същностна промяна в общественото възприятие на конфликтите – от изцяло негативно към такова, което обхваща огромния потенциал на конфликта за позитивни решения.