Провеждане на процедура по медиация

След изготвянето на първоначалната оценка, ще имате възможност да потвърдите участието си в процедура по медиация.

Основни видове медиация:

  1. Търговска;
  2. Семейна;
  3. Общностна;
  4. Трансгранична.

Екипът на ИМЕУС с радост ще Ви съдейства за успешното категоризиране и разрешаване на всеки конфликт, пред който сте изправен/а.