Провеждане на индивидуални обучения с целеви групи

Всеки от нас е част от много на брой динамични социални групи, в зависимост от работно място, семейна среда, учебно заведение, което посещава и пр. Воден от визията си за разпространение на медиацията и способите за извънсъдебно решаване на спорове сред максимално широк кръг от гражданското общество на България, екипът на ИМЕУС провежда обучения с голям набор от целеви групи, сред които:

  • ученици, педагози и преподаватели;
  • членове на академични съвети във висши учебни заведения;
  • членове на ОС на етажна собственост / ЮЛ, предлагащи услуги под формата на професионален домоуправител на етажна собственост;
  • работодатели и техните служители;
  • малцинствени групи;
  • родители, изправени пред семеен спор за родителски права (с оглед необходимостта от фокус върху най-добрия интерес на детето).

Дълбоко вярваме в персонализирания подход като ключ към широкото разпространение на медиацията.