Медиация и АРС

Какво е медиацията и как работи тя?

Доброволен процес за извънсъдебно решаване на спорове, при който може да се постигне бързо, евтино и при пълна поверителност спогодба, която е приемлива и за двете страни.


1

Oтнасяне на спора към медиация и подготовка

2

Първа обща среща

3

Отделни срещи (незадължителен етап)

4

Втора обща среща

5

Спогодба


Мога ли да реша спора си с медиация?