Задължителна съдебна медиация – как да се подготвим?

Професионалната асоциация на медиаторите

Българска ИДЛО алумни асоциация

Институт по медиация и управление но спорове ИМЕУС

ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАР


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ – КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ

22.02.2023, БТПП, ул. „Искър” 9, 13 -17 часа

Семинарът ще търси отговор на въпросите:

  • Какви са промените в Закона за медиацията и в ГПК /в сила от 01.07.2024/ – свързаност и нови възможности
  • Българския избор за уреждане на съдебната медиация и международните практики
  • Предизвестена ли е ролята на извънсъдебните центрове за медиация

Основен лектор: адв. д-р Юлия Раданова

Такса за участие: 80 лева

Таксата се заплаща по банковата сметка на Българската ИДЛО алумни асоциация:

Банкова сметка:
IBAN: BG70FINV91501217277862
BIC: FINVBGSF
Валута: BGN
Банка: Първа Инвестиционна Банка (България) АД

За допълнителни въпроси: 0887 42 3336

ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ е основана от първите сертифицирани медиатори в България. ПАМБ е обучила около една пета от сертифицираните медиатори в България, поддържа международни контакти с медиаторски организации от Европа, което й дава възможност да съобразява своите програми с добрите практики и приоритетни политики на Европейския съюз.

БЪЛГАРСКА  ИДЛО АЛУМНИ АСОЦИАЦИЯ е най-устойчивата алумни асоциация на Международната организация за развитие на правото (International Development Law Organization – IDLO), създадена е през 2002 г. и е сред първите автентични неправителствени организации на юристи. Сдружението е от експертен тип и реализира в национален мащаб ценностите на   международната организация за върховенство на правото.

ИНСТИТУТ ПО МЕДИАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРОВЕ (ИМЕУС) обединява екип от медиатори и юристи с широка национална и международна експертност в областта на алтернативното решаване на спорове. Инициатор и учредител на първия специализиран Център по алтернативно решаване на семейни конфликти. Радетел за налагането на технологични иновации в сферата на медиацията, организатор на подкаста „Преговори и медиация“.