Спорове по време на корона вирус – идеални за решаване чрез медиация

От 13 март 2020 г. в България е обявено извънредно положение, поради глобалната пандемия COVID-19. Не се разглеждат почти всички наказателни, граждански и административни дела, а сроковете по повечето производства не текат. За разлика от правораздаването обаче, възникването на конфликти не спира и няма как да спре. Напротив – налице са всички предпоставки то да се увеличава.

Какво да предприемем ако изпаднем в ситуация на нерешен спор? Например, ако попаднем в конфликт със свой бизнес партньор? Или ако не постигнем съгласие с наемателя си относно наемната цена за времето, в което принудително сме затворили наетото от нас помещение? Ситуации, в които имаме разминаване с работодателя си относно начина на изпълнение на превантивните мерки? Споровете с децата, съпруга, тъщата, зетя, снахата и цялото кралско войнство, събрано в едно около кризата?

На подобни въпроси може да бъде дадено решение, а дългогодишните отношения – да бъдат съхранени. Процедурата по медиация ни предлага именно това – съдействието на едно трето и неутрално лице, което да направлява диалога в градивна посока към решение в интерес и на двете страни.

Защо медиацията е важна?

Медиацията ни гарантира:

  • бързина,
  • гъвкавост,
  • поверителност,
  • взаимноизгодни решения.

Воденето на дискусията между нас и насрещната страна от едно трето неутрално лице неминуемо помага за успокояването на силните емоции, за фокусиране върху конструктивни практически решения и обсъждането на най-лесните и ефективни начини за тяхното приложение на практика.

КАК ДА УЧАСТВАМЕ В ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ?

Докато в сферата на образованието, например, едва сега за първи път в България масово се провеждат занятия във виртуални класни стаи, на полето на медиацията използването на онлайн инфраструктура е практика от години.

Все по-често у нас е предпочитана т.нар. онлайн медиация, която позволява на страните да намерят решение по своя спор от комфорта на домашната или офис среда, провеждайки медиационни сесии чрез телефонни разговори, размяна на имейли, конферентни разговори в онлайн среда (било то чрез нарочна платформа за онлайн медиация или обичайни канали за комуникация като Skype, Zoom и др.).

Експертите в екипа на ИМЕУС Ви съветват преди да оставите конфликта да ескалира, да се опитате да отнесете решаването му чрез съдействието на медиатор. Така ще си гарантирате спокойствие, спестени нерви и по-добри резултати. А това е лесно – може да пробвате дали Вашият казус e подходящ за процедура по медиация, като попълните безплатно интерактивния ни въпросник на адрес: https://imeus.bg/vaprosnik/. Нашите експерти ще се свържат срочно с Вас с повече информация какво на практика медиацията може да ви ДАДЕ.

Бъдете ЗДРАВИ! И не забравяйте – ситуациите на криза са СИТУАЦИИ НА ВЪЗМОЖНОСТ. Нека Ви помогнем да реализирате своята!