Сдружение „ИМЕУС“ проведе обучение по защита от дискриминация

Съвместно с „Български фонд за жените“ и с любезното домакинство на „Форум за глокална промяна“ в Габрово се състоя обучение, на което Сдружението запозна участниците с основните видове дискриминация, дефинирани в българското законодателство.

С интерактивна презентация на участниците бяха представени различните подходи за идентифицирането на пряка и непряка дискриминация, както и конкретни стъпки за защита от подобни прояви.

Новите знания на посетителите бяха затвърдени чрез практическа игра, организирана като реално заседание на Комисията за защита от дискриминация, проведено по предварително зададен казус. В хода на играта всеки участник имаше възможност да представи своята гледна точка по казуса чрез някоя от следните роли: член на комисията, председател на комисията, жалбоподател, ответник и свидетел.

Благодарим на организаторите за поканата!