Отбор на УНСС с престижни награди от състезание по медиация

Отборът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) с треньор експертът на ИМЕУС Георги Раданов достигна до първи по реда си успехи на международно състезание по медиация, организирано от Международната академия за разрешаване на спорове (INADR). Oтборът, в състав Николай Бошнаков, Радослав Кръстанов и Стефка Конова, си заслужи две награди- за нова и иновативна отборна медиационна програма, както и за индивидуални най-добри умения за себерефлексия, показани в рамките на състезанието.

Състезанието се проведе в периода 21-25 ноември 2023 г. в гр. Вилнюс, Литва, в партньорство с университета Mykolas Romeris. Във всеки рунд шестима студенти – две двойки клиенти и адвокати и двойка ко-медиатори, разиграват симулационна медиация помежду си. Целта е една- намирането на най-добрия интерес и генерирането на решения по поставения конфликт. Казусите по своя предмет се отличаваха драстично един от друг. Първият касаеше внезапно прекратяване на наемни отношения, вторият – изкуствено оплождане с генетичен материал, взет не от бащата и разкриването на това 20 год. по -късно, а третият- авторските права на автори, чиито творби се ползват с цел обучаване на ChatGTP. Безспорно трудността на всеки един от казусите е намирането на път напред отвъд позициите, отчитащ към интересите. Ограниченото време от час и половина за всеки един от трите казуси представи друга пречка, която трябваше да бъде превъзмогната. Студентите успяха да изпъкнат не само с генерирането на решения, а и  с разпознаването и съобразяването с интереси на насрещния отбор, подпомагайки активно останалите студенти да участват ползотворно в процеса на медиация.

Радослав Кръстанов споделя:  „За мен състезанието беше вълнуващо предизвикателство, което ми даде шанса да изляза от зоната си на комфорт, да развия своите умения и да натрупам нови знания. Уникалното в това състезание е форматът, в който се проведе. Едва 7 дни по-рано получихме половината от фактите по казусите, които щяхме да разиграем. А втората половина – час преди самите рундове. В допълнение, във всяка процедура по медиация участваха представители от 4 различни отбора от цял свят, които се срещаха за първи път“.

Малкото време за подготовка и различните култури на участниците във всеки рунд от състезанието създадоха неповторима динамика на процеса по генериране на решения. В неговия ход студентите имаха възможността ефективно да приложат комуникативни техники и умения за водене на преговори. Николай Бошнаков споделя, че „успяхме да се изправим на международната сцена и да покажем завишен стандарт, плод на нашата интензивна подговка, чрез която си заслужихме и получените награди“.

Екипът на ИМЕУС се надява тези успехи да продължават и занапред, като популяризират медиацията като ефективен подход в намирането на решение Ползите от студентските състезания медиация са многобройни, като надеждите са да последват още заслужени успехи, плод на партньорството между ИМЕУС и УНСС. Или както каза треньорът на отбора Георги Раданов- „успяхме да се изправим на международната сцена и да покажем завишен стандарт- плод както на усилията на д-р Юлия Раданова като преподавател по медиация в УНСС, така и на интензивната подготовка на отбора“.