ИМЕУС – член на Национална мрежа за децата

Радваме се да обявим, че Институтът по медиация и управление на спорове ИМЕУС официално се присъедини към Националната мрежа за децата (НМД). НМД е мрежа от 141 неправителствени организации, работещи с и за деца. Цел на организацията е изграждането на общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Мисията на Мрежата е да се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

Целите, които си залагаме встъпвайки в НМД, са за засиленото ни участие и застъпничеството за изграждането на най-добрите условия за активното участието на децата в съдебните процедури при отчитане на техния най-добър интерес. Средствата, които ще ангажираме в тази насока, са:

  • подготовка и комуникация на експертни становища;
  • участие в публични дебати по темата за децата и участието им в съдебните процеси;
  • иницииране на съвместни проекти в сфера решаване на родителски конфликти и съвместното им реализиране;
  • популяризирането на медиацията като устойчив механизъм за намиране на решения, отразяващи най-добрия детски интерес.

Благодарим на НМД за включването ни в семейството от организации, обединени около мисията за създаване на една по-добра среда за всяко дете.