Годишен доклад за дейността на ИМЕУС – 2019 г.

За Сдружение ИМЕУС е удоволствие да сподели с вас обзор на постигнатото от екипа ни през изминалата година. Ще го откриете в нашия Доклад за дейността на ИМЕУС през 2019 г. Използваме успехите от 2019 г. като основа за достигане на по-високи върхове.