Експерт от екипа на ИМЕУС оглави три отбора на Третото Национално състезание по медиация

Георги Раданов, член на ИМЕУС и медиатор, взе участие в ежегодно провежданото Национално състезание по медиация, провело се в периода 01-02 ноември 2019 в Пловдив. В състезанието се включиха многобройни университети от всички краища на България, събрали се, за да разпространят каузата медиация и да сравнят своите способности за намиране на оригинални и ефективни решения на поставени въпроси в рамките на предварително обявени казуси. Георги Раданов оглави като треньор три отбора, състоящи се от студенти по Право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в състав:

  1. Теодора Станчева – медиатор, Георги Янев – клиент, Диан Неделчев – адвокат;
  2. Симона Сефтерска – медиатор, Илиана Атанасова – клиент, Ивана Илчева – адвокат;
  3. Жанин Ал-Шаргаби – медиатор, Максим Зангов – клиент, Мартин Мавров – адвокат,

Като двойката клиент-адвокат Георги Янев – Диан Неделчев спечели престижното второ място в категорията „клиент-адвокат“, с което се затвърди отличното представяне на студентите.

В рамките на предварителната подготовка, Георги Раданов запозна студентите с принципите и често срещаните подходи, позволяващи постигането на максимален резултат от проведената медиация. Акцент бе поставен и на резултатите от дейността на ИМЕУС и професионалния опит придобит, позволяващи на студентите да разберат най-лесния път до така желаните и търсени дълготрайни решения, удовлетворяващи и двете страни в медиацията.

Екипът на ИМЕУС изразява благодарности към Георги Раданов за неговия принос и поетата инициатива за подготовка и обучение на студентите от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. ИМЕУС и неговите членове продължават устремено да съдействат за популяризирането на медиацията в България, като това е една отделна стъпка към постигането на тези цел.