Екип на Сдружение „ИМЕУС“ с участие като съдии в международния конкурс по медиация на INADR/ODR AFRICA NETWORK

На 16, 17 и 18 май се проведе тазгодишното издание на международния конкурс по медиация, организиран от INADR, съвместно с ODR Africa Network. Участниците бяха студенти от юридически факултети в държави от Западна Африка.

Част от екипа ни – Юлия Раданова, Никола Атанасов и Георги Раданов участваха като членове на журито, съвместно с представители от различни страни в Европа и САЩ.

Мисията на INADR като международна организация е изграждането на умения и познание относно силата на процесите, осигуряващи възможност за мирно разрешаване на конфликти. Провеждането на онлайн събития под формата на състезания е най-подходящият начин за включване на възможно най-широк кръг участници в практически занимания. Непосредствената обратна връзка и пряката дискусия с доказани професионалисти от цял свят съдействат за развитието на цялостна култура на алтернативно разрешаване на спорове във всяка точка на света.

В тази връзка не можем да не отчетем силните предимства на избрания формат на провеждане онлайн. Чрез него за пореден път на практика се демонстрира, че бъдещето на медиацията е вече тук и изглежда наистина обещаващо!

Екипът благодари на представителите на INADR и ODR Africa Network за успешното и перспективно сътрудничество в подкрепа на медиацията!