Бъдещето на медиацията – роля на технологиите за придобиване на практически умения

Екипът на ИМЕУС се включи в организацията и провеждането на кръглата маса, състояла се на 20.03.2019 г. в Университета по национално и световно стопанство (УНСС). Темата на дискусиите бе относно бъдещето на медиацията и ролята на технологиите за придобиване на практически умения. Форумът се състоя като заключителна фаза по проект за стратегическо партньорство Еразъм+ „Онлайн обучителна платформа по медиация“, в който УНСС участва заедно с Университета на Генуа (Италия), Университета „Turiba” (Латвия), Университета Грац (Австрия), Университета „Mykolas Romeris” (Литва) и Университета по икономика в Прага (Чехия). Представена беше и интерактивна онлайн платформа за обучение и практически симулации по медиация, залегнала в учебните планове на шестте висши училища.

УНСС се включи активно в проекта, особено в създаването на интерактивна платформа, на която онлайн да се обсъждат и решават казуси по медиация между колеги в шестте висши училища и се тренират практически умения чрез ролеви игри и симулации, отбеляза Юлия Раданова. На дигиталната платформа са качени материали за обучение на бъдещи медиатори, видеа, текстове и онлайн казуси за решаване от студенти и преподаватели на английски език, но ще има и българска версия, съобщи Раданова.

По време на дискусията бе проиграна възможността за използване на платформата, която е налична и с безплатен достъп на адрес: http://mediation.turiba.lv/

Повече за платформата: