10 прилики между извънредното положение и конфликта

Време за четене: 3 минути

Къде на шега, къде наистина, премина цял един месец в извънредна ситуация. Ситуация, поставяща ни в граничност, в необикновеност, в чудатост, ако искате. Прилича ли това ново за всички ни положение на конфликт?

Института по медиация и управление на спорове откри 10 допирателни:

  1. Непредсказуемост

COVID-19 изненада целия свят. Няма прогноза кога ситуацията ще приключи, панацея за преборването не е и открита. Конфликтите идват също така непредсказуемо, „избухват” внезапно, продължават неограничено. Попаднем ли в тях перспективите за решение изглеждат несигурни, а опасността от ескалация и повторност – неизбежна.

  1. Продължителност

Продължителността на кризисната ситуация и свързаните ограничения зависят от активните действия на всички. Аналогично, конфликтът „се храни“ от нашите действия/бездействия. Колкото по дълго не предприемаме поведение за ограничаване епидемията или конфликта, толкова по-дълго рушителни последствията може да са.

  1. Нужда от компромиси

Справянето с настоящата (а и всяка) криза е във възможността ни за компромис. Справянето с конфликта, подобно, изисква преминаване отвъд първоначално заявеното и предоставяне нещо „в замяна“ на другия. Популярен е изразът, че вкусът на всяко споразумението е горчиво-сладък. Именно поради направените от страните взаимни отстъпки.

  1. Спазване на общ план за действие

За да победим COVID-19, следва активните ни усилия да бъдат координирани, общи и спазвани от всички. Общи и координирани следва да са действията и за решаването на конфликта и ограничаването на негативните последствия от него.

  1. Превенция на по-голяма криза

Наложените мерки спрямо коронавируса целят предотвратяването на по-голяма и неовладима хуманитарна криза. Правилно адресиран, конфликтът е повод да изменим и заздравим отношенията си по начин, опазващ ни от по-голяма криза. Или както винаги сме казвали в ИМЕУС: „Трансформираме конфликтите във възможности, преди да са ни разрушили”.

  1. Възможност за придаване на нов смисъл

Настоящата криза ни предоставя възможност за създаване на нов смисъл, получаване на нови познания, изграждане на нови навици. Нов смисъл ни дава и състоянието на конфликт. Mедиацията e именно този път към решение на конфликти, в рамките на който стъпваме в обувките на другия, опитваме се да разберем неговите интереси и да генерираме максимален набор от решения.

  1. Комплекс от решения

Излизането от кризата изисква комплекс от мерки, а връщането към „нормалността” ще отнеме време. Сходна е и ситуацията с „излизането от конфликта“ – търсенето на решение предполага пробването на серия от алтернативи и адаптирането на една, която в най-голяма степен отговаря на нуждите на участниците. Приликите между справянето с коронавируса и конфликта са в това, че става дума за процес, през който търпеливо следва да преминем

  1. Да чуем експертите

В ситуация на пандемия и конфликт следва да търсим експертите и да се вслушваме в техните становища. Доверието в експертите със съответна квалификация може да ни помогне да намерим изход както от конфликта, така и от извънредната ситуация.

  1. Търпение

COVID-19 няма да изчезне утре. Вероятно и вдругиден. Нужно е търпение, съчетано с адекватни мерки. Търпение е нужно и в процеса на решаване на конфликт, включително и когато отнесем решаването му чрез медиация. Бързането да стиснем ръце (тези дни единствено образно, естествено) твърде рядко води до устойчиви решения.

  1. Повод за ново начало

Предизвикателства като COVID-19 мобилизират силите ни. Дават ни нови гледища. Осветяват по-големите проблеми. Тези предизвикателства ни позволяват да поставим ново, по-успешно начало, да постигнем развитие. Същото е и с конфликта. Защото: „в сърцевината на всеки конфликт стои ВЪЗМОЖНОСТ ”.

С коронавируса, както и с всеки конфликт, можем да се справим ЗАЕДНО. От екипа на Института по медиация и управление на спорове ИМЕУС сме с ВАС и ще се радваме да Ви помогне в преминаването през предизвикателствата ЗАЕДНО. За повече – пишете ни на info@imeus.bg.