Васил Стойнов

Практикуващ юрист, завършил право в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и специализирал в Свободния университет в гр. Берлин. Понастоящем е докторант по административно право към Софийския университет.

Има богат опит в сектора на неправителствените организации. Участвал е като ръководител в редица национални и европейски проекти, насочени към гражданско образование, повишаване на правната култура, съдебна реформа, алтернативно решаване на спорове.