Симона Велева

Симона Велева е юрист, който работи в сферата на конституционното, административното и в частност медийното право. Завършила е право в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Кандидат-доктор с дисертация относно правото на изразяване на мнение, понастоящем води редовни семинарни занятия по конституционно право в Софийския университет.

Под нейна редакция са излезли Американската, Италианската и Испанската конституции. Има редица публикации, свързани със защитата на журналистическите източници, търговските съобщения, етичното отразяване на деца в медиите. Консултира различни неправителствени организации, като Асоциация на европейските журналисти – България, КНСБ и др.