Юлия Раданова

Медиатор, вписан под номер 20120920011 към българското Министерство на правосъдието, активен член на Професионалната асоциация на медиаторите в България и преподавател по медиация и алтернативно решаване на спорове в УНСС. Завършила е право в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Кандидат-доктор с дисертация относно медиацията в брачните отношения. Притежава диплома по английско и европейско право от Британски правни центрове, съвместно с Университета на Кеймбридж. Специализирала е медиация в Университета на Харвард.

През 2018 г. участва в научно изследване, като част от програма за обмен на докторанти в Чикаго – Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. Заедно с ИМЕУС, Юлия понастоящем е ангажирана от Европейската банка за реконструкция и развитие в решаването на общностен спор, свързан с преселването на жителите на село в България. Юлия е и един от инициаторите и активните участници в Проект за стратегическо партньорство по програма “Eразъм+”, осъществяван при колаборация между пет европейски университета, по който предстои в началото на 2019 г. да бъде пусната безплатна онлайн платформа за обучение по медиация.