Елена Манолова

Медиатор, сертифициран от Професионалната асоциация на медиаторите в България. Юрист, завършила специалност „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Теоретичната си подготовка е получила не само в България, но и в реномирани университети в Германия, а именно University of Mannheim и University of Bonn.

Част е от екипа на консултантска компания „Ел Ес Пи” от три години. Именно в работата за „Ел Ес Пи” се заражда и любовта на Елена към медиацията.  Така през ноември 2017 г. Елена има шанса да бъде част от отбора на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, който участва в първото национално състезание по медиация в България, като нейният отбор печели поредица от награди, между които: „Най-добър отбор”, „Най-добър медиатор”, „Най-добра преговорна стратегия” и „Най-добър треньор“. Елена е убедена в позитивите от медиацията. За нея медиацията е модерният, ефективният и успешният начин за намиране на решения чрез достигане до същността на проблема.