Медиация в случаите на домашно насилие – нов проект на ИМЕУС с подкрепата на ЕС и Фондация „Работилница за граждански инициативи“

На 01.04. стартира нова инициатива на Сдружение „ИМЕУС“ – „Медиацията в защита на човешките права в случаите на домашно насилие“.

В България се наблюдава епидемия на случаи на домашно насилие, като по данни на ГД „Национална полиция“ за 2023 г. е отчетен ръст от 85% на регистрираните престъпления, сравнено с 2022 г. Повече от 20 лица, преобладаващо жени, са убити от настоящите си или бивши партньори, което само по себе си може да бъде възприето като институционално безсилие срещу този проблем. Паралелно, в страната през 2024 г. предстои въвеждане на задължителна медиация, включваща и част от семейните спорове.

В така представения контекст, проектът цели повишаването на осведомеността относно специфики и техники, които са от съществено значение в провеждането на медиация при риск от, или наличие на, определени форми на домашно насилие.

Ще бъдат изпълнени редица дейности, които включват:

  • изготвяне на Анализ на конкретни добри практики и съставяне на Доклад-наръчник, извеждащ цялостна методология, каквато в България към момента не е съставяна;
  • провеждане на обучения по медиаторски техники и подходи, включващи дискусия със заинтересовани лица от различни професионални сфери;
  • създаване на сценарий и заснемане на видео, разпространявано чрез Youtube канала на Сдружението;
  • провеждане на кръгла маса с юристи, социални работници, медиатори и други представители на неправителствения сектор
  • периодично разпространение на информация чрез социални мрежи, тематични сайтове и директно към партньори.

Като дългосрочни цели са заложени развитието на капацитет за ефективно приложение на медиацията като инструмент за превенция и решаване на семейни конфликти, увеличаване броя на ползвателите на услугата, както и на лицата, които са общо заинтересовани от темата.

Повече информация ще бъде споделяна тук, както и чрез профилите ни във Facebook!

Този текст е създаден в рамките на инициатива „Медиацията в защита на човешките права в случаите на домашно насилие“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА) или на ФРГИ. Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.